แบลงค์กัน KUZEY -911 ( Kimber ) สีดำและสีเงินเงา

 

แบลงค์กัน KUZEY -911 ( Kimber ) สีดำและสีเงินเงา 

 

ราคา : 11,500 -12,000 ฿

 

คุณสมบัติพิเศษ

-ทำลายกันลื่นด้านหน้า

-ลายร่องลึกด้านขวา Kimber และโลโก้

ลายร่องลึกด้านซ้าย Kimber

-เซฟตี้สไลด์แต่งปรับได้ 2 ข้าง

-เซฟตี้หลังอ่อน (Beaver Tails) ใช้ได้จริง

-ประกับไม้จริงลาย Kimber 

-ไกปืนแเจาะรูลดน้ำหนัก

 

แบลงค์กันผู้ซื้อต้องอายุ21ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารในการซื้อแบลงค์กัน คือ สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน

ห้ามซื้อไปดัดแปลงเด็ดขาด !

วัตถุประสงค์ของปืนแบลงค์กัน (Blank Guns)

- ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ ลดความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น

- ใช้ในรูปแบบการกีฬา การปล่อยตัวนักกีฬา

- ใช้เพื่อการสะสม

- ใช้เพื่อฝึกซ้อมก่อนการมีปืนจริง

- ลดอัตราการครอบครองอาวุธปืนจริง โดยไม่จำเป็น