Re-Stock Army Armaments

 Re-Stock Army Armaments 

( ปืนจีนไม่มีประกัน )

R18 ดำ เขียว ทราย ราคา: 2,300 บาท 

R32-1 R32-2 ราคา: 2,700 บาท 

R29 ดำ ราคา: 2,200 บาท