ปืนยาวไฟฟ้าโบวแบล็ค ( รีคอยล์โคตรหนัก ! ) “Bolt ไต้หวัน”

ปืนยาวไฟฟ้าโบวแบล็ค

( รีคอยล์โคตรหนัก ! ) “Bolt ไต้หวัน”