แบลงค์กัน UMAREX ทั้ง 6 รุ่นผลิตใน(เยอรมัน)

แบลงค์กัน UMAREX ทั้ง 6 รุ่นผลิตใน(เยอรมัน)

  ได้รับอนุญาตให้ผลิตโดยบริษัทปืนจริงชั้นนำของโลก จึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นปืนแบลงค์กันที่สวยงามและสมจริงมากที่สุด 

 

แบลงค์กันผู้ซื้อต้องอายุ21ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารในการซื้อแบลงค์กัน คือ บัตรประชาชน 

ห้ามซื้อไปดัดแปลงเด็ดขาด เพราะมันแปลงไม่ได้ ที่สำคัญมันผิดกฎหมาย

 

วัตถุประสงค์ของปืนแบลงค์กัน (Blank Guns)

- ใช้ในการถ่ายทำภาพยนต์ ลดความเสี่ยงและอันตรายที่จะเกิดขึ้น

- ใช้ในรูปแบบการกีฬา การปล่อยตัวนักกีฬา

- ใช้เพื่อการสะสม

- ใช้เพื่อฝึกซ้อมก่อนการมีปืนจริง

- ลดอัตราการครอบครองอาวุธปืนจริง โดยไม่จำเป็น