แบลงค์กัน KUZEY M1911 ( WILSON COMBAT )

แบลงค์กัน KUZEY M1911 ( WILSON COMBAT )

-ประกับไม้แท้

-ลายร่องลึก WILSON COMBAT 

-โลโก้โลหะที่ประกับทั้ง 2 ด้าน 

-เซฟตี้สไลด์แต่งปรับได้ 2 ข้าง

-เซฟตี้หลังอ่อนหางยาวขึ้น (Beaver Tails) เซฟได้จริง

-ไกปืนแต่ง เจาะรู

-ตัวปืนเป็นไซค์คอมแพ็ค 4” 

 

แบลงค์กันผู้ซื้อต้องอายุ21ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เอกสารในการซื้อแบลงค์กัน คือ บัตรประชาชน 

ห้ามซื้อไปดัดแปลงเด็ดขาด เพราะมันแปลงไม่ได้ ที่สำคัญมันผิดกฎหมาย