วัตถุประสงค์ของปืน BB Gun

 

-ใช้เพื่อการฝึกซ้อมให้ถูกวิธี ให้เกิดความปลอดภัย ความชำนาญ ของนักกีฬายิงปืน นักกีฬาบีบีกัน ทหาร ตำรวจ ผู้ที่ซื้อปืนไว้เพื่อปกป้องทรัพย์สินที่บ้าน ร้านทอง ฯลฯ

-ใช้ไล่สัตว์รบกวน โดยไม่ทำอันตรายใดๆ

-ใช้เพื่อถ่ายละคร ภาพยนตร์ ฯลฯ

-ใช้ในการปล่อยตัวนักกีฬา

-ใช้ในเกม กีฬา บีบีกัน

-ของเล่นของสะสม

หมายเหตุ ห้ามดัดแปลง ปรับแต่ง ห้ามทำให้แรง ห้ามใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง

 

กฏหมายของปืน BB Gun

 

เรื่องเสร็จที่ ๘๔๖/๒๕๕๑

 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง  BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน

วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่

_______________________________

 

ความเห็นฉบับย่อ

 

                       บันทึก เรื่อง BB Gun เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 หรือไม่  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11)  เรื่องเสร็จที่ 846/2551

มาตรา 4 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

 

ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ได้กำหนดบทนิยามคำว่า อาวุธปืน หมายความรวมถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืน และบทนิยามคำว่า เครื่องกระสุนปืน หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก�  แต่วัตถุที่ BB Gun ใช้ส่งด้วยกำลังแรงดันของแก๊สเป็นสิ่งที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่เครื่องกระสุนปืน อีกทั้งโครงสร้าง BB Gun ไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้ BB Gun จึงไม่เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

 

อ่านความเห็นฉบับเต็มเพิ่มได้ที่ http://app-thca.krisdika.go.th

 

การมีปืนบีบีกันจึงไม่ผิดกฏหมาย ไม่ต้องขอใบอนุญาตพกพา สามารถนำพาไปเล่นในสนามฝึกซ้อมบีบีกันได้ การพกพา นำพา บีบีกันไปตามที่สาธารณะ สามารถกระทำได้

 

แต่ ปืน BB Gun นั้นมีลักษณะที่เรียกได้ว่าแทบจะไม่แตกต่างจากอาวุธปืนจริงเลย ผู้ที่พบเห็นย่อมเข้าใจผิดคิดว่าปืน BB Gun เป็นอาวุธปืนได้ ปืน BB Gun จึงเปรียบเสมือนเป็นอาวุธได้ ดังนั้นประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 จึงกำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตาม พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควร ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น ที่สำคัญหากมีผู้พบเห็น หรือเข้าใจผิด คิดว่าเป็นปืนจริง ทะเลาะกัน (เอาปืน BB Gun ออกมาขู่) แจ้งความมาเป็นคดีอาญามาตรา 337

มาตรา ๓๓๗  ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สิน โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญหรือของบุคคลที่สาม จนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้น ผู้นั้นกระทำความผิดฐานกรรโชก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท๑

ถ้าความผิดฐานกรรโชกได้กระทำโดย

               (๑) ขู่ว่าจะฆ่า ขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายให้ผู้ถูกข่มขืนใจ หรือผู้อื่นให้ได้รับอันตรายสาหัส หรือขู่ว่าจะทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่ทรัพย์ของผู้ถูกข่มขืนใจหรือผู้อื่น หรือ

               (๒) มีอาวุธติดตัวมาขู่เข็ญ

               ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท๒

 

ดังนั้นถ้าเราจำเป็นต้องพกพาปืน BB Gun ไปในที่สาธารณะ ควรกระทำดังนี้

 

-หลีกเลี่ยงสถานที่ เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานีรถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ฯลฯ

-เก็บให้มิดชิด แยกแบตเตอรี่ แก๊ส กระสุน แม็กกาซีน  ใส่ถุง ซองให้เรียบร้อย เก็บท้ายรถ ไม่พร้อมที่จะใช้งาน

-ห้ามให้ผู้อื่นเห็น ตกใจ คิดว่าเป็นอาวุธ โดยเด็ดขาด